Xử lý nhãn xuồng cơm vàng ra hoa theo ý muốn,thuốc cho nhãn xuồng cơm vàngChào bà con và các bạn
Nhãn xuồng là loại cây ăn trái giá trị kinh tế cao!
Năng xuất phụ thuộc vào chế độ chăm sóc, canh đọt non để khoanh vỏ, xịt thuốc tạo mầm hoa đối với những vườn trồng chuyên canh, đối với những bạn trồng vài cây để che mát và lấy trái thì không cần phải phun tạo mầm hoa nhe! Chỉ cần canh đọt và xiết góc là được.
Cảm ơn bà con và các bạn xem video
Nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nhe!

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *