3 Replies to “Xử lý bảng tính nâng cao Excel phần 1 – Đề thi haui”

  1. Bài số 7 cách tính tiền giảm yc là vào ngày thứ 6 còn nếu tính như b thì yc phải là ngày mùng 6 chứ nhỉ:)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *