7 Replies to “xâm nhập máy tính XP”

  1. các ông muốn hack Đúng không các ông nhìn thế này làm sao mà hiểu dược ở dây nó sử dụng phần mềm blacktrack5 r3 kết hợp với phần mềm máy ảo VMWuay những cái này các ông phải tím loat trên mạng về học cách cài dặt nó rồi hẵng nói chuyện khuyến cáo giờ bản blacktrack 5r3 cũ Rồi dúng bản kali linux 6 de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *