One Reply to “William Trần Vỹ Đình đi xem Triển lãm của nhà điêu khắc Nhậm Triết ở Bắc Kinh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *