Vui học chữ Hán theo giáo trình Boya quyển 1 bài 24 你吃了早饭来找我 Bạn ăn sáng xong thì tới gặp tôi打 / dǎ / đánh, chơi (bóng)
球 / qiú / quả bóng
食堂 / shí táng / nhà ăn
两 / liǎng / lạng (đơn vị của trọng lượng)
祝 / zhù / chúc
快乐 / kuài lè / vui vẻ
碗 / wǎn / cái bát
卡拉OK / kǎ lā / Karaoke
晚 / wǎn / muộn, tối
美术馆 / měi shù guǎn / viện bảo tàng mỹ thuật
意见 / yì jiàn / ý kiến
早饭 / zǎo fàn / bữa sáng
找 / zhǎo / tìm, kiếm
#MsChi_Chinese #chữHán #Boya #quyển1 #bài24 #cáchnhớchữHán

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *