(VTC14)_ Không gian nhà ven biển Hạ Long



(VTC14) – Nhà vùng ven biển Hạ Long – Quảng Ninh cũng như nhiều vùng quê ven biển khác chịu ảnh hưởng từ những tác động xấu của những đợt gió bão, mưa biển. Việc xây dựng nhà trước đây và hiện nay đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên tính khoa học trong việc chọn hướng nhà, chọn vật liệu xây dựng cũng như tạo sự thông thoáng cho ngôi nhà vẫn chưa được áp dụng hiệu quả.

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/bat-dong-san

One Reply to “(VTC14)_ Không gian nhà ven biển Hạ Long”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *