12 Replies to “[Vip] Hồng Yên Thủy, Hồng Mỹ Nhân… Ngày 21/10/2019. Đt: 0961851766”

  1. Phút thứ 4 là Hồng Yên Thủy. Đánh máy bị sai vị trí qua cây 5CT Hoa Lư. Xin lỗi mọi người nhé.

  2. Những cây hàng rừng này là những cây chọn lộc để xổ số nhưng xổ hoa ko đẹp giờ đưa ra bán.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *