0 Replies to “Vinh Hy Bay – Vịnh Vĩnh Hy tuyệt đẹp”

  1. Bạn ơi cho mình hỏi cái đảo nhỏ nhỏ ở 1:17 là đảo gì vậy. Mình thấy có ca nô chở ra đó như vậy là phải đi tuor hả bạn ??? Cho mình xin thông tin được ko ak !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *