Việt Nam thức giấc: Trạm đa dạng sinh học Mê LinhTrạm Đa dạng sinh học Mê Linh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam….Bên cạnh chức năng phục hồi rừng, nhân nuôi và cứu hộ các loài động vật bị bắt giữ, Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh còn thực hiện các chương trình bảo tồn các loài bản địa thông qua phục hồi và trồng rừng. Mục tiêu chính của chương trình này là nhằm lưu giữ, nhân nuôi sinh sản và tiến hành các nghiên cứu về các loài động thực vật của Việt Nam.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

3 Replies to “Việt Nam thức giấc: Trạm đa dạng sinh học Mê Linh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *