38 Replies to “Viết chữ Thọ – Thử thách vẽ tranh thư pháp”

  1. Vi chỉ cho ngông một câu tại sao ngỗng lại vẽ đẹp nhưng vậy hả yêu ngỗng quá
    ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  2. Chùi oi ngỗng iu viết thư pháp như người viết chuyên nghiệp 💋💋💋đẹp quá đi 💋💋( lâu lâu xem sớm nhớ ghim nhoà ) không tui giận 😈😈😈😠😠

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *