Vì ham ăn HERI khiến cả nhà bỏ lỡ chuyến bay đi du lịch tại SINGAPOREWelcome to HERI HERI channel các bạn nhớ nhấn nút đăng kí và bật thông báo để nhận được những video hay nhất và mới nhât của HERI HERI nhé
#heri #sine #bosuk #giadinhlaso1 #highkick #sekuynh #jihoon #phimhoathinh #hoathinhvietnam #kids #giadinhlaso1

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

0 Replies to “Vì ham ăn HERI khiến cả nhà bỏ lỡ chuyến bay đi du lịch tại SINGAPORE”

 1. Ra sân bay mua ổ bánh mì 68k 🙂
  Mắc chetme ra
  Trong khi ổ đó ở ngoài cỡ 15k là muốn cổ rồi
  Mua 1 ổ cả nhà chia nhau 🙂

 2. Heri ham ăn như heo 🥣🥗🥫🍿🍱🍘🍱🍙🍛🍚🥣🍜🍝🍠🍢🍣🍦🥡🥠🥟🍡🍥🍤🍷🍮🍬🍫🍑🍐🍎🥑🥜🍄🥦🌶️🍞🥞🍖🍕🍟🥪🌭🥩🥓🥐🍗🌮🌯🥙🥘🍲🍳🥚

 3. heri ham an😂😂😂😂😂😂😂😯😯😯😯😯😯☺☺☺☺☺☺☺😇😇😇😇😇😇😤😤😤😤😤😕😕😕😕😥😥😥😥😥😴😴😮

 4. ukcjfidiufiđuuuxucuùdiuuđũ6xyũcuugig8g8t8gig9yug8ciguhiỳic0cjghvjfjghhfkghfhgcjfjđhhjxuuhxiciòghuigocxĩcg_<{<cxgxhxggzhYHzdfgdjbbvhjhglnvkug hugv. Icjhj kvj.cocuvuvuvy h h hciguguguguguguhuvucygyguvyvuvynhhoibubinininonnpnobọbibi.uihkhjhhjg,yugiyihugọg.uohph0gigotgouhhohkhihihkjhkhkjljjiihuuuyui90 uiỵkgkgi.6otituhghjgiyoyigkhkykyiuiyiyohiyiyuuyuyuuyiyhyuygyhgyhhgyhhhỵu
  Hiụy,ykgiyogkuyihkhoyiyiutfdyeyttutstsydtf,6ridigu.tlhgkgjyiyitigiyôyifìiti

 5. 🍸🍸🍸🍺🍺🍺🍻🍻🍻🍷🍷🍷🍹🍹🍹🍶🍶🍶🍵🍵🍵🍨🍨🍨🍧🍧🍧🍦🍦🍦🍩🍩🍩🍰🍰🍰🍪🍪🍪🍫🍫🍫🍬🍬🍬🍭🍭🍭🍮🍮🍮🍯🍯🍯🍳🍳🍳🍔🍔🍔🍟🍟🍟🍝🍝🍝🍕🍕🍕🍖🍖🍖🍗🍗🍗🍤🍤🍤🍣🍣🍣🍱🍱🍱🍞🍞🍞🍜🍜🍜🍙🍙🍙🍚🍚🍚🍛🍛🍛🍲🍲🍲🍥🍥🍥🍢🍢🍢🍡🍡🍡🍘🍘🍘🍠🍠🍠🍌🍌🍌🍎🍎🍎🍏🍏🍏🍊🍊🍊🍄🍄🍄🍅🍅🍅🍆🍆🍆🍇🍇🍇🍈🍈🍈🍉🍉🍉🍑🍑🍑🍒🍒🍒🍓🍓🍓🍍🍍🍍🌰🌰🌰🌽🌽🌽

 6. Heri tham ăn vãi chưởng 🍇🍈🍉🍊🍋🍅🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍆🌽🍄🌰🍞🍖🍗🍔🍟🍕🍳🍲🍱🍘🍙🍚🍛🍜🍝🍠🍢🍣🍤🍥🍡🍦🍧🍨🍩🍪🎂🍰🍫🍬🍭🍮🍯🍼☕🍵🍶🍷🍸🍹🍺🍻🍴🔪

 7. Heri tham ăn quá :
  🥐🌭🥙🥪🍖🍗🍟🍔
  🍔🥓🥩🍟🍥🍝🥓🥖🍞🍗🍕🍕🍝🍜🌮🥙🌭🍔🍟🥓🥩🍕🍫🍡🍢🍙🍚

 8. He ri sao ăn nhiều quá
  !🍕🍕🍕🍕🍕🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍔🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍜🍜🍜🍗🍗🍗🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍚🍡🍚🍚🍎🍎🍎🍎🍎🍐🍐🍐🍈🍇🍇🍐🍌🍋🍊🍏😈😡😄🕑🕑😈😅😅😊😁😁🐩😃😊🐭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *