Vết sẹo – Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi – Họa sĩ tranh cát Lê Phong GiaoCâu chuyện được minh họa bằng tranh cát, do cô giáo Ngô Thị Thu Hoàn, trường THCS Hương Mai kể tại hội thi GVCN giỏi huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Sand Animation – Песочная анимация

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

One Reply to “Vết sẹo – Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi – Họa sĩ tranh cát Lê Phong Giao”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *