One Reply to “Vẽ tranh chủ đề Hội Trường (sân khấu âm nhạc)”

  1. Khúc cuối mình có nói "chê "là vì mình thấy trong bài vẽ vẫn còn nhiều thiếu sót và nhất là phần tô màu mong các bạn thông cảm cho , mình sẽ cố gắng hơn nữa trong những video sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *