7 Replies to “Vẽ Soobin Hoàng Sơn | NẾU NGÀY ẤY | Drawing TL”

  1. Bạn vẽ đẹp lắm. Nhưng cho mình hỏi ngoài 2 cây chì trong bộ Marco là cây để tả da và cây màu trắng thì bạn còn sử dụng 2 cây khác loại dùng để tả da và phân vùng sáng nữa đúng không bn? Bạn cho mình xin tên của 2 cây chì đó đc không ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *