0 Replies to “Vẽ gell đơn giản Lông vũ kết hợp cùng marble Ink. #loangcon. #Longvu. #Marbleinknail. #Nail.”

  1. Bạn cho hỏi bẹn sơn nền móng bằng sơn gel hay sơn gi vay ba? Và vẽ bằng mau gel hay màu bột, cam on ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *