0 Replies to “VACA phỏng vấn LM Nguyễn Sang Tiếng Hát Vì Người Nghèo Phần 1 | Du Lịch Mỹ Tho MIền Tây 2019”

  1. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có được một vị chủ chăn wa tuyệt vời xin Chúa ban bình an và sức khỏe cho Cha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *