VACA phỏng vấn LM Nguyễn Sang Tiếng Hát Vì Người Nghèo Phần 1 | Du Lịch Mỹ Tho MIền Tây 2019THVNN có văn phòng mới để tiếp tục giúp đỡ người nghèo bằng tình thương, bằng thức ăn, và bằng tấm lòng mở rộng cho đi không mong sự đáp trả.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

0 Replies to “VACA phỏng vấn LM Nguyễn Sang Tiếng Hát Vì Người Nghèo Phần 1 | Du Lịch Mỹ Tho MIền Tây 2019”

  1. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có được một vị chủ chăn wa tuyệt vời xin Chúa ban bình an và sức khỏe cho Cha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *