21 Replies to “Uốn cúp chữ C”

  1. Trời trời tóc max đẹp luôn á =)))) t́ui mệt quá tết nay làm y vậy mới được mà bảo nhiuu tiền vậy tóc đấy là kiểu gì vậy ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *