7 Replies to “Ứng dụng đọc truyện tự động từ website (Android)”

  1. bạn có thể sao chép chữ để đọc hoặc dán địa chỉ website vào đọc, có thể chuyển chương trực tiếp nghe truyện nhiều chương rất là tiện lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *