Ứng dụng CNTT nâng cao | Ngày 16.7.2017 | Đề 1 | Excel | DATA TABLE 2 BIẾN kết hợp CÔNG THỨC MẢNGDATA TABLE 2 BIẾN siêu chua siêu hack não đây. Câu chốt điểm có khác! 🙋‍♂️

Trang cá nhân (Google Site):
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đề thi, file mẫu, file gợi ý tại đây nhé.

Tóm tắt các câu trong đề:
(Nếu dùng máy tính, bạn có thể click vào mốc thời gian để xem ngay câu đó)
✔️ Câu 1: (0:17) Data Validation dạng danh sách (LIST)
✔️ Câu 2: (2:11) Data Validation dạng danh sách (LIST) tương ứng với nhau (INDIRECT)
✔️ Câu 3: (2:58) Data Validation dạng ngày tháng (DATE) và tuỳ chọn (CUSTOM), không bỏ trống (bỏ IGNORE BLANK)
✔️ Câu 4: (4:27) Data Validation dạng số (WHOLE NUMBER)
✔️ Câu 5: (4:47) *Bỏ qua vì không đủ dữ liệu*
✔️ Câu 6: (4:53) Dò tìm mảng 2 chiều với INDEX kết hợp INDIRECT MATCH
✔️ Câu 7: (6:37) Thành tiền có điều kiện * (công thức mảng)
✔️ Câu 8: (8:40) Định dạng có điều kiện (CONDITIONAL FORMATTING)
✔️ Câu 9: (9:45) DATA TABLE 2 BIẾN (công thức mảng)

#NguyenTranDaThu #TinHocVanPhong #ChungChiTinHoc

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

7 Replies to “Ứng dụng CNTT nâng cao | Ngày 16.7.2017 | Đề 1 | Excel | DATA TABLE 2 BIẾN kết hợp CÔNG THỨC MẢNG”

  1. sao em làm phần tên hàng danh sach của điện tử với điện lạnh thì có mà đồ dân dụng k có j hết v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *