Tuổi Ngọ khắc với tuổi nào trong 12 con giáp?


Xem tử vi tuổi ngọ kỵ với tuổi nào nhất. Các bạn hãy cộng phong thủy tìm hiểu đọc tuổi ngọ xung khắc với những tuổi nào để giảm thiểu nhé?

Nam nữ tuổi Canh Ngọ khắc với tuổi nào?

Theo cung phi thì nam nữ Canh Ngọ xung khắc với tuổi sau:

Nam 1990 cung Khảm phải tránh nữ mang cung sau:

Nam cung Khảm khắc nữ cung Cấn: Nam Canh Ngọ 1990 hài hòa với người cung Cấn thì sẽ phạm Ngũ Quỷ, xấu.

Nam cung Khảm khắc nữ cung Càn: Nam Canh Ngọ 1990 kết hợp với người cung Càn thì sẽ phạm Lục sát, du hồn, xấu

Nam cung Khảm khắc nữ Đoài: Nam Canh Ngọ 1990 hài hòa với người cung Đoài thì sẽ phạm Họa Hại, xấu

Nam cung Khảm khắc nữ Khôn: Nam Canh Ngọ 1990 kết hợp với người cung Khôn thì sẽ phạm Tuyệt mệnh, xấu

Nữ Canh Ngọ 1990 cung Cấn bắt buộc tránh nam mang cung sau:

Nữ cung Cấn khắc nam cung Khảm: Nam Canh Ngọ 1990 kết hợp với người cung Khảm thì sẽ phạm Ngũ Quỷ, xấu.

Nữ cung Cấn khắc nam cung Chấn: Nam Canh Ngọ hài hòa với người cung Chấn thì sẽ phạm Lục Sát, du hồn, xấu.

Nữ cung Cấn khắc nam cung Ly: Nam Canh Ngọ kết hợp với người cung Ly sẽ phạm Họa Hại, tuyệt thế, xấu

Nữ cung Cấn khắc nam cung Tốn: Nam Canh Ngọ hài hòa với người cung Tốn sẽ phạm Tuyệt Mệnh, xấu.

Theo năm sinh, thiên can và địa chi thì người tuổi Canh Ngọ khắc kỵ với các tuổi sau

– Theo lục xung thì Tý xung Ngọ do đó nam nữ sinh năm 1990 xung khắc với tuổi sau: Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý. Số lấy nhau sẽ bị Nhì Bần Tiện

– Theo lục hại thì Sửu hại Ngọ do vậy sẽ không thấp trong việc ăn ở, làm ăn buôn bán tự do với nhau. Cụ thể người tuổi Canh Ngọ sẽ khắc hại các tuổi sau: Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu.

– Các tuổi ko bắt buộc lấy nhau: Ngọ ko buộc phải lấy Dậu bắt buộc các tuổi mà tuổi Canh Ngọ khắc trong hôn nhân gồm: Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu và Quý Dậu. Giả dụ đến với nhau bà xã phu quân chia ly, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.

– Theo can thì trai gái can Canh ko bắt buộc lấy bà xã ông xã can Giáp và Bính (Nguyên do Canh sinh Nhâm hợp Ất khắc Giáp xung Bính): duyên tự dưng mà tới, xấu nhưng rẻ, về hậu vận con cháu khá nhái.

>>>> xem thêm:

1972 mệnh gì
1971 mệnh gì

Nhóm tứ hành xung tuổi ngọ gồm: Tý – Ngọ – Mẹo – Dậu

Mỗi cụm tứ xung {}, giả dụ xét kỹ sẽ thấy

1 – Tý và Ngọ khắc kị {}, chống đôi nhau mạnh. Còn Mẹo và Dậu cũng vậy. Nhưng Tý và Mẹo hay Dậu chỉ xung nhau chớ ko khắc mạnh. Ngọ với Mẹo hay Dậu cũng xung nhau chứ không khắc chế.

2 – Thìn khắc chế và kị Tuất. Sửu khắc chế Mùi. Còn Thìn chỉ xung với Sửu, Mùi. Tuất chỉ xung với Sửu và Mùi.

3 – Dần khắc chế Thân. Tỵ khắc chế Hợi. Dần xung với Hợi {}. Thân cũng vậy

Ngoài ra quan tâm Tứ hành xung lục hại (tuổi khắc):

1 – Mùi – Tý gặp nhau lắm tai họa

2 – Ngọ – Sửu đối kinh sợ ko may

3 – Tỵ – Dần tương hội thêm đau đớn

4 – Thân – Hợi xuyên nhau thật đắng cay

5 – Mão – Thìn gặp gỡ nhau càng khổ não

6 – Dậu – Tuất nọ trông lắm bi ai

Thuyết âm dương ngũ hành

Âm dương:

Âm dương không bắt buộc là vật chất cụ thể, ko gian cụ thể mà thuộc tính của toàn bộ hiên tượng toàn bộ sự vật, trong toàn thể vũ trụ cũng như trong từng tế bào, từng khía cạnh.

Âm dương là hai mặt đối lập: Mâu thuẫn – Thống nhất, chuyển hoá lẫn nhau, ỷ lại nhau mà tồn tại, cùng triệt tiêu thay thế nhau. Trong dương có mầm mống của âm, ngược lại trong âm sở hữu mầm mống của dương. Trong toàn bộ các khía cạnh không gian, thời gian, vật chất ý thức đều sở hữu âm dương. Âm dương không những thể hiện trong thế giới hữu hình kể cả vi mô và vĩ mô mà còn thể hiện cả trong thế giới vô hình, hay gọi là thế giới tâm linh như tư duy, cảm giác, tâm hồn …từ hiện tượng tới bản thể..

Ngũ hành:

Có 5 hành: Hoả (lửa), Thổ (Đất), Kim (Kim loại), Thuỷ (nước, chất lỏng). Mộc (cây cỏ). Theo luận điểm cổ xưa thì toàn bộ vật chất trong vũ trụ thứ 1 do 5 hành đó tạo nên.

Ngũ hành có quy luật sinh, khắc chế hoá lẫn nhau. Để độc giả dễ hiểu, dễ nhớ chúng tôi xin trình bày luật tương sinh, tương khắc dưới dạng mấy câu ca dao sau:

Ngũ hành sinh:

Ngũ hành sinh thuộc lẽ thiên nhiên:

Nhờ nước cây xanh mới mọc lên (Thuỷ sinh mộc- màu xanh)

Cây cỏ khiến mồi nhen lửa đỏ (Mộc sinh hoả- màu đỏ)

Tro tàn tích lại đất vàng thêm (Hoả sinh thổ: Màu vàng)

Lòng đất tạo buộc phải kim chiếc trắng ( Thổ sinh kim: màu trắng)

Kim chiếc vào lò chảy nước đen (Kim sinh thuỷ- màu đen)

Ngũ hành tương khắc:

Rễ cỏ đâm xuyên lớp đất dày ( Mộc khắc thổ: Tụ thắng tán)

Đất đắp đê cao ngăn lũ nước (Thổ khắc Thuỷ: Thực thắng hư)

Nước dội nhanh chóng rộng rãi tắt lửa ngay (Thuỷ khắc hoả: chúng thắng quả, đa dạng thắng ít)

Lửa lò nung chảy đồng, chì, thép (Hoả khắc kim: Tinh thắng kiên)

Thép cứng rèn dao chặt cỏ cây ( Kim khắc mộc: cương thắng nhu).

Ngũ hành chế hoá:

Chế hoá là ức chế và sinh hoá phối hợp nhau. Chế hoá gắn liền cả tương sinh và tương khắc. Luật tạo hoá là: tất cả vật có sinh phải có khắc, mang khắc sinh, mới vận hành liên tục, tương phản tương thành với nhau.

Mộc khắc Thổ thì con của Thổ là Kim lại khắc Mộc

Hoả khắc Kim thì con của Kim là Thuỷ lại khắc Hoả

Thổ khắc Thuỷ thì con của Thuỷ là Mộc lại khắc Thổ

Kim khắc Mộc thì con của mộc là Hoả lại khắc Kim

Thuỷ khắc Hoả thì con của Hoả là Thổ lại khắc Thuỷ

Giả dụ có hiên tượng sinh khắc thái quá ko đủ, mất sự cân bằng, thì sẽ xảy ra biến hoá khác kém. Luật chế hoá duy trì sự cân bằng: bản thân loại bị khắc cũng chứa đựng nhân tố (tức là con nó) để đối mặt dòng khắc nó.

Bạn cũng sở hữu thể tham khảo thêm bài viết tử vi trọn đời tuổi kỷ mùi để biết thêm thông tin.

Theo nguồn: https://tuviso.com/tu-vi-12-con-giap-nam-2021/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *