One Reply to “Truyện Tranh Đấu La Đại Lục Chap 252”

  1. coi hồn hoàng của main cho hạo thiên chuy nó bá vl ra toàn đỏ với đen ko ít nhất cũng vạn năm cao nhất thì kim sắc gần lên thần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *