2 Replies to “Truyện Tranh Chiến Đỉnh Chap 66”

  1. Hơi vô lý cả đều là tiên nhân nhưng thằng này ở môn phái mạnh nhất ở tiên giới giờ sài bí pháp mà k bắt dc nhỏ đó @@ huống hồ nó còn thấp hơn mấy cảnh giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *