Truyện TAM QUỐC DIỄN NGHĨA 2018 Phần 1 Bản dịch mới nhất 2018Truyện TAM QUỐC DIỄN NGHĨA 2018 Phần 1 Bản dịch mới nhất 2018
Truyện TAM QUỐC DIỄN NGHĨA nguyên tác La Quán Trung
Giọng đọc Hùng Anh
Khi nghe truyện tam quốc diễn nghĩa thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like , bình luận ủng hộ kênh.
NGUYEN TUAN TUBE xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

3 Replies to “Truyện TAM QUỐC DIỄN NGHĨA 2018 Phần 1 Bản dịch mới nhất 2018”

  1. Nghe giọng Hùng Anh lại nhớ những năm 90 do Nguyễn Thanh đọc: "… Đêm hôm ấy lửa đỏ rực trời, tiếng reo dậy đất. Bên tả là hai đội quân của Hàn Đương, Tưởng Khâm từ phía bên Tây núi Xích Bích đánh sang; bên hữu là hai đội quân của Trần Vũ, Chu Thái từ phía Đông núi Xích Bích đánh đến. Ở giữa là đại đội chiến thuyền của Chu Du, Trình Phổ, Từ Thịnh, Đinh Phụng xốc tới. Trong thì lửa đốt, ngoài thì quân đánh; đó thật là: thủy chiến cửa Tam Giang, dàn quân núi Xích Bích; quân Tào người trúng giáo đâm, kẻ trúng tên bắn, chết cháy, chết đuối không biết bao nhiêu mà kể…" (không biết nhớ có chuẩn không)

    Nghe rất hùng tráng. Cảm ơn anh/chị rất nhiều…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *