17 Replies to “[Truyện Ma] Quỷ Nhập Tràng – Ký sự bộ đội vùng cao (vozForums)”

  1. K nge thi hui ai kêu ,nhu k vao chui ngta,, k bit ai ngu nua , do k giáo dục ,hoi di hoc không hoc mom dao duc ha,

  2. Cám ơn mc nhiều còn đừng chấp bọn vô sỉ người ta đọc cho nghe còn súc phạm đúng là bọn chó

  3. đụ má năm 2007 có dota…. để thức đêm…. xl vãi…. đầu truyện còn sủa…. truyện thật 100% và là người trải nghiệm…..

  4. bản sau ăn cắp bản quyền của bà nhiêu trinh….. và hậu duệ của nguyễn ngọc ngạn……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *