Truyện audio Tam Quốc Diễn Nghĩa – Phần 01Truyện audio Tam Quốc Diễn Nghĩa
Tác giả: La Quán Trung
NXB Văn hóa thông tin
Người đọc: Ngọc Minh và Nam Dương
Nguồn: Thư viện sách nói dành cho người mù

Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung là một trong những kiệt tác của văn học thế giới. Được vinh danh là một trong “Tứ đại danh tác” hay “Tứ đại kỳ thư” của Trung Quốc ( như Thủy hử, Tây du ký, Hồng lâu mộng) cho đến nay Tam Quốc Diễn Nghĩa đã trở thành danh tác thế giới bởi số lượng bản dịch và tầm phổ biến rộng khắp. Ngay từ khi được dịch sang chữ quốc ngữ vào đầu thế kỷ XX, tiểu thuyết này đã được bạn đọc Việt Nam đón nhận nồng nhiệt.

Tam Quốc Diễn Nghĩa tên đầy đủ là “Tam Quốc chí thông tục diễn nghĩa” là tiểu thuyết lịch sử chương hồi nổi tiếng của Trung Quốc do nhà văn La Quán Trung sống vào khoảng cuối đời Nguyên, đầu đời Thanh viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190-280) với 120 hồi.

Tiểu thuyết sử thi Tam Quốc bao quát cả một thời kỳ lịch sử gần một thế kỷ. Ba nước Ngụy, Thục, Ngô hình thành thế chân vạc trong quá trình đánh dẹp cuộc khởi nghĩa nông dân và trong cuộc hỗn chiến giữa các chư hầu với nhau.

Về mặt nội dung, Tam Quốc là pho sử thi dựng lại gần một trăm năm lịch sử Trung Quốc cổ đại từ thời Đông Hán cho đến những năm đầu của triều đại Tây Tấn một cách bao quát và toàn diện gồm cả những cuộc đấu tranh chính trị, quân sự cho đến diễn tiến của mâu thuẫn xã hội dựa trên quan điểm “Ủng Lưu phản Tào” (Ủng hộ Lưu Bị, phản đối Tào Tháo).

Về mặt nghệ thuật, Tam Quốc là mẫu mực của thể loại tiểu thuyết lịch sử chương hồi Trung Quốc. Với bạn đọc thế giới, Tam Quốc đã xây dựng được nhiều nhân vật điển hình có tính cách điển hình: Tào Tháo gian hùng, Lưu Bị nhân từ, Quan Công trượng nghĩa, Trương Phi nóng này…

Có rất ít tư liệu nói về cuộc đời nhà văn. Ta chỉ biết ông tên Bản, tự là Quán Trung, biệt hiệu là Hồ Hải tản nhân. Ông người Sơn Tây, sau chuyển xuống sống ở Tiền Đường thuộc thành phố Hàng Châu (Chiết Giang), một trong những trung tâm văn hóa thời bấy giờ. Ông sinh và mất vào khoảng cuối Nguyên, đầu Minh (1330?-1400?)

Tam Quốc Diễn Nghĩa Phần 01 gồm các chương:

1.
Chương 1: Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập Công
2.
Chương 2: Nổi Giận Trương Phi Ðánh Khâm Sai Lập Mưu Hà Tiến Trừ Phản Loạn
3.
Chương 3: Bàn Phế Lập, Ðổng Trác Mắng Ðinh Nguyên Tặng Xích Thố, Lý Túc Dụ Lữ Bố
4.
Chương 4: Phế Hán Ðế, Trần Lưu Lên Ngôi Lừa Ðổng Tặc, Mạnh Ðức Dâng Kiếm
5.
Chương 5: Tiếp Hịch Văn, Các Trấn Ứng Tào Công Phá Quan Ải, Tam Anh Chiến Lữ Bố
6.
Chương 6: Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác Làm Càn. Giấu Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái Ước
7.
Chương 7: Viên Thiệu Qua Cầu Ðuổi Công Tôn Toản Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu Cảnh Thăng
8.
Chương 8: Vương Tư Ðồ Khéo Dụng Liên Hoàn Kế. Ðổng Thừa Tướng Náo Lộng Phượng Nghi Ðình.
9.
Chương 9: Trừ Hung Bạo, Lữ Bố Giúp Tư Ðồ Chiếm Trường An, Lý Thôi Nghe Giả Hủ.
10.
Chương 10: Giúp Nhà Vua, Mã Ðằng Khởi Nghĩa. Báo Thù Cha, Tào Tháo Cất Quân.

Nghe Truyện audio Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung – Phần 02 –

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

2 Replies to “Truyện audio Tam Quốc Diễn Nghĩa – Phần 01”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *