One Reply to “TRƯỜNG SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG | K22 NHẠC – HỌA GIAO LƯU KỈ NIỆM 25 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG”

  1. Cảm giác mình vẫn là SV khi nhìn thấy các người bạn cũ. Thank Bác Điệu nhé, em sẽ về gặp mặt vào lần sau nhé. Để cho em một chỗ nhé……hic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *