20 Replies to “[Trực Tiếp] Doremon Doremon truyện dài tieng viet moi nhat, Nobita và Tây Du Ký (Thuyết Minh)”

  1. Doraemon:thông minh nhưng dễ dải
    Nobita:ngu si đần độn chỉ biết sống dợn dẫm vào người khác là một thằng bỏ đi
    Xuka:diệu dàn nếch na tật xấu ích nhưng cũng có đó là ba phải
    Takasi:mạnh mẽ biết giúp đỡ bạn bè nhưng cũng rất xấu tính
    Xuneo:lẽo mép khoe khoan hay hùa nhau ăn hiếp nobita nhát gan

  2. 💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *