20 Replies to “Trồng Lan Kiếm đơn giản. Lan Rừng Tây Nguyên P27”

  1. Trồng lan sạch có nghĩa là ko có thuốc kích thích…trồng theo kiểu dân dã . Video hay lắm 😀😀😀😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *