Transitions và Animations trong Power Point 2010 (phần cuối)Tiếp theo của phần đầu. Trong video này chủ yếu giới thiệu với các bạn về Animations, các bạn sẽ làm quen với cách sử dụng các hiệu ứng cho các đối tượng trong một slide. Ngoài ra trong video còn có phần demo và ứng dụng thực tế của animation.

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

7 Replies to “Transitions và Animations trong Power Point 2010 (phần cuối)”

  1. Bạn ơi cho mình hỏi , Powerpoint mình vào thẻ Insert Chọn SmartArt , chọn 1 mẫu trong đó , nó ra 1 khung nhiều đối tượng , khi chỉnh Animations thì nó ra hiệu ứng cho 1 khung , muốn chỉnh cho từng đối tượng trong khung làm sao vậy ? Cảm ơn nhiều !!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *