20 Replies to “TRANH VẼ K-ICM TRONG FAN MEETING”

  1. t không thể nào nghĩ được chỉ vài đường nét cơ tay mà phác ra được y như thật..nghĩ mà tức với bàn tay của bản thân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *