Trang địa phương ngày 09/08/2019Có những nội dung chính:
– Hưng Nguyên: khó khăn phát triển làng nghề truyền thống ép dầu lạc
– Tương Dương: tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân nơi đây đang tích cực trồng rừng vụ thu
– Nghĩa Đàn phát huy vai trò tổ liên kết trong phát triển nông nghiệp

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *