26 Replies to “Trải nghiệm lần đầu đi Thái Lan siêu lầy của Mạc Văn Khoa”

  1. Giống Mr Bean qúa… cute
    😍😍😍
    Tiếng địa phương của em.. mồm or không sao Cả.❤️❤️❤️

  2. Ha. .ha..
    Cục xà bông rất đàng ông rất nhiều mùi,😋😋😋
    Soi cái độ lày của ông quá ông ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *