19 Replies to “Tóm tắt Tôi Biết Bí Mật Của Anh – 7 năm vẫn ngoảnh về phương bắc (Đại kết cuc)”

  1. Phim hay…truyện cũng hay …nhưng kết phim thật sự buồn …còn kết truyện thì đỡ hơn …ít ra Lục Bắc Thần vẫn được bên Cố Sơ

  2. Ko nên chuyển thể thì hơn :(( đã sai cốt truyện rồi còn tạo nên 1 cái kết bi thảm ngược hoàn toàn kết truyện. Để nam9 chết bi thảm… xem hơn nửa phim phải bỏ luôn !!!! Sau khi biết cái kết !!!! Sốc thật sự vs cái kết phim 🤯🤬😭😓😥🙄🤐🤒🤕🤢

  3. Lên phim khác 100%, không theo nguyên tác nửa, trinh thám nhiều hơn ngôn tình, xem phim thật là thất vọng 😩😩😩

  4. Trong truyện người mà CS yêu là Lb thần nhưng cứ ngỡ là Bắc Thâm, còn thực sự người mà LB thâm yêu chính là Song Lăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *