7 Replies to “Tối 9/11 tiếp tục với những hàng rừng, hàng hoa chơi tết giá yêu thương 0393873266, 0394404142”

  1. 0,5 kg trầm vàng, hạc vỹ thien cung, u loi, chuoi ngoc, 01 kg sơn thuỷ tiên, hoàng phi hạc, chon hàng đẹp cho e nhé. 0911401142

  2. Hoàng phi hạc 1kg + 1 kg sơn thuỷ tiên 150 chốt đc ko 0364270362 An cảnh, bình kiều khoái châu, hưng yên

  3. Cho hai côc hò điêp la mit kieu vang 05 kg kieu mo ga 05 kg long tu đá 05kg Trâm vang 05 kg trâm tim lai phi điêp long tu xuân 05kg 0967659688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *