Tối 29-11. Kie Thác Bay. Nù Tam Bố.GH Easo Rừng.0763771073Em cập nhập bảng giá nhé!
Lô Giá Tình Trạng
* Nù Tam Bố Gieo Hạt
1 210K
2 230K (Đã Bán)
3 230K (Đã Bán)
4 195K (Đã Bán)
5 195K (Đã Bán)
6 200K
7 200K(Đã Bán)

* Kie Thác Bay
8 140K (Đã Bán)
9 180K (Đã Bán)
10 170K (Đã Bán)
11 140K (Đã Bán)
12 180K (Đã Bán)

* Kiến Zin Easo
13 260K
14 260K (Đã Bán)
15 260K (Đã Bán)
16 260K

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

5 Replies to “Tối 29-11. Kie Thác Bay. Nù Tam Bố.GH Easo Rừng.0763771073”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *