Tỉnh Hòa Bình thu hút đầu tư, phát triển du lịchBằng các chính sách ưu đãi, cơ chế thuận lợi, tỉnh Hòa Bình đã và đang nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư về lĩnh vực du lịch, nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *