3 Replies to “Tỉnh giác… Bí quyết để mơ lucid dream”

  1. Ở Việt Nam lucid Dream rất ít bạn chia sẻ kinh nghiệm, có một bạn chia sẻ km lucid là Hoa Mộng Nhơn Channel cũng chỉ 4 video, còn bạn thì cũng chỉ vài video. Kênh hoa mong nhon hình như bị ám ảnh giữa mơ và tỉnh, cứ tối ngày thấy ma hoài, còn bạn thì sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *