Tịnh Độ Cực Lạc – Phật Thuyết Kinh A Di Đà – The Buddha Speaks of Amitābha SūtraTen Stories of the Buddha – The Sutra Story 9: The Pureland of Ultimate Bliss – The Buddha Speaks of Amitābha Sūtra.
Mười Câu Chuyện Đức Phật – Câu Chuyện 9: Bi Kịch của Thành Vương Xá – Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -.
Ten Stories Of The Buddha (Mười Câu Chuyện Đức Phật):

1. The Life of Buddha – From Birth to Nirvāna.
★ Cuộc Đời Đức Phật – Từ Đản Sanh Đến Niết Bàn.

2. Equanimity of the Buddha.
★ Sự Bình Đẳng của Đức Phật.

3. Venerable Upāli Leaving the Household Life.
★ Tôn Giả Ưu-Ba-Ly Xuất Gia.

4. The Two Brothers of Panthaka and the Lesson of Sweep Clean.
★ Anh Em Bàn-Đặc và Bài Học Quét Bụi.

5. Venerable Mahākāśyapa and the Great Gathering to Compile the Sūtras Treasury.
★ Tôn Giả Đại Ca-Diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển.

6. The Anger of King Virūḍhaka and the Day of Śākya Clan Massacre.
★ Sự Phẫn Nộ của Vua Tỳ-Lưu-Ly và Ngày Tộc Thích-Ca Bị Tàn Sát.

7. A Tragedy in the Rājagṛha City – The Buddha Speaks the Contemplation of Infinite Life Buddha Sūtra.
★ Bi Kịch của Thành Vương Xá – Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.

8. The King Ajātaśatru.
★ Vua A-Xà-Thế.

9. The Pureland of Ultimate Bliss – The Buddha Speaks of Amitābha Sūtra.
★ Tịnh Độ Cực Lạc – Phật Thuyết Kinh A-Di-Đà.

10. The Great Vows of Bhikṣu Dharmākara – The Buddha Speaks of Infinite Life Buddha Sūtra.
★ Đại Nguyện của Tỳ-Kheo Pháp Tạng – Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ.

Sutras and Mantras Chanting: 
Kinh Chú Xướng Tụng: 

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

48 Replies to “Tịnh Độ Cực Lạc – Phật Thuyết Kinh A Di Đà – The Buddha Speaks of Amitābha Sūtra”

 1. Hon 2600nam roi kho noi lam co phai chag day la loi cua ĐUC THICH CA MAU NI noi hay la cua nhung con nguoi ngoai dao bia ra,

 2. 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
  Tịnh Nghiệp Tam Phước: 
  1- Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ bi không giết hại, tu thập thiện nghiệp.
  2- Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi.
  3-Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành.

  Lục Hòa:
  1. Kiến hòa đồng giải.
  2. Giới hòa đồng tu.
  3. Thân hòa đồng trụ.
  4. Khẩu hòa vô tranh.
  5. Ý hòa đồng duyệt.
  6. Lợi hòa đồng quân.

  Tam Học: Giới học, Định học, Huệ học.

  Lục Độ: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Bát nhã.

  Thập Nguyện:

  1- Lễ kính chư Phật.
  2- Khen ngợi Như Lai.
  3- Rộng tu cúng dường. 
  4- Sám hối nghiệp chướng.
  5- Tuỳ hỷ công đức.
  6- Thỉnh chuyển pháp luân. 
  7- Thỉnh Phật trụ thế. 
  8- Thường tuỳ Phật học. 
  9- Hằng thuận chúng sanh.
  10- Hồi hướng tất cả.

  Công khóa hằng ngày, y theo Tịnh Tu Tiệp Yếu, Bảo Vương Tam Muội Sám, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, cầu sanh tịnh độ, quảng độ hữu tình chúng sanh

  ♤♤《《 mong các bạn học thuộc long》》♤♤

 3. Chân Lý trên đời Này Chỉ Có Một.😌🙏☯🥗🌾
  Chữ "Tu" vẫn Là Chữ Cao Nhất Trên Cuộc Đời Này.😌🙏☯🥗🌾
  Việc "Tu Tâm Dưỡng Tánh" Theo Lời Phật🙏,Tiên Nhân☯,Thánh Nhân 😇dạy là Không Bao Giờ Sai.😌Chỉ Có Người Đời Chúng Ta Sai và Mê Lầm thôi.😌🙏☯🥗🌾
  A Mi Pho Pho.😌🙏☯🥗🌾

 4. nam mô a di đà phật. chúng ta hay hạ quyết tâm lên đường đi về tây phương cực lạc . phải vượt qua muôn vạn ức cõi phật thật là chẳng dễ đi . nếu kiếp này k đi ngay thì kiếp sau k còn cơ hội nữa . hãy đi bằng chân tâm phương tiện để đi là gì thì điều quyết yếu là phải đi một cách tích cực không rãi đái k nghỉ ngơi vì thời gian k còn nhiều mà đường còn xa. nam mô a di đà phật . nam mô đại bi quán thế âm bồ tát. nam mô đại thế chí bồ tát xin hãy đến tiếp dẫn chúng con , những chúng sanh có đủ tín hạnh nguyện đến thế giới tây phương cực lạc. a di đà phật!

 5. Lang thang bao kiếp sống
  Ta tìm nhưng không gặp
  Người xây dựng nhà này
  Khổ thay, phải tái sanh
  Ôi! Người làm nhà kia
  Nay ta đã thấy ngươi
  Ngươi không làm nhà nữa
  Ðòn tay ngươi bị gãy
  Kèo cột ngươi bị tan
  Tâm ta được tịch diệt
  Tham ái thảy tiêu vong. (Bản dịch của HT Thích Minh Châu)

 6. Đức phật dạy chúng ta về mối sống phải theo tu tâm tích đức sau cùng là danh hiệu hội đồng chư phật độ âm độ trần cho tất cả mọi người, với ai sinh tâm hoàn hỏi đều được điều mình muốn cầu . Con xin sắm hối hội đồng chư vị phật vì chưa hiểu hết lời dạy của chư phật…..

 7. Vo thuong tham tham vi dieu Phap
  Ba thien van kiep nan tao ngo
  Nga kim kien van đac tho tri
  Nguyen giai Nhu Lai chan thiet nghia

 8. Noi chuyen sao kho hieu qua. Toan van tho. Con khong hieu. Nhung cau Vietnam thiet Phong phu. Nieu muon phat giao phai lam Trang tren khap thien ha. Thi xin giang dao mot chut don dan. Xin loi con ngu ngoc. Thanks

 9. từ Bi pháp tự
  học đâu ra đạo bay Giờ.
  từ bi pháp tự trong tâm sáng ngời.
  Từ bi pháp tự trong đời an vui.
  từ bi pháp tự một đạo mẫu
  phát và bồ tát đem thông điệp.
  đó chính là lòng từ Bi ờ trong cơ thể cac vị. các vị hay mở.
  phật và bồ tát trong tâm mình.
  lúc đó sẽ thấy. gì mà không thấy được.. ! nghe gì mà không nghe được. suy gì mà không suy Được.
  bát chính đạo… lúc ( đó sẽ thấy. ta không còn sinh ra. mà ta cũng chẳng chết đi.

 10. cầu mà được thì không phải tu.
  cầu mà được thì Không ai đoạ địa ngục.
  tâm này tham dục ai
  Tam này tham của cải.
  tâm này còn Tham chùa đẹp.
  tâm này còn sân Si.
  phải tự mình bước đi.
  tâm định lại đi tâm.
  tinh tấn mà tu hành.
  ….
  đã hai mươi năm Đi tìm một vị mịnh sự mà chưa thấy. bởi vào chùa nào cũng nói theo lời kính.
  nói mà không hành.
  bô mẹ bảo còn nâu cớm.
  người con không nấu.
  mà cứ niệm nấu cớm.
  chắc thì nữa cũng có cơm ăn
  đó phải không các thầy bồ tát

 11. Theo phật phải cạo đầu. Ko được chơi gái. Chơi trai. Ko được uống rượu Ko duoc Hát karaoke ko được ăn thịt cá. Ko sát sinh Có trai gái nào muốn tin theo ko

 12. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật.
  Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

 13. Cõi nước ấy nói xa mười muôn ức cõi Phật nhưng cũng chẳng ngoài "TÂM". Dẫu tu tập theo tông phái nào chúng con cũng đang "tiến về" cõi nước ấy. A Di Đà Phật.

 14. BÀI KỆ KHAI KINH
  Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
  Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
  Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,
  Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
  Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật, Bồ Tát Ma Ha tát [3 lần]

  PHẬT NÓI
  KINH A DI ĐÀ
  Hán dịch, nhà Dao Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch.
  KỲ VIÊN ĐẠI HỘI (3)
  Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết, như là:
  Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Na-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, những vị đại đệ tử như thế.
  Và hàng Đại Bồ Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa Bồ Tát, Càn-Đà-Ha-Đề Bồ Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ tát. cùng với các vị Đại Bồ tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn..v..v.. đại chúng cùng đến dự hội (4)
  Y BÁO CHÁNH BÁO
  Bấy giờ đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: "Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.
  Y BÁO TRANG NGHIÊM (5)
  Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực lạc?
  Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc. (6)
  Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bẩy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. [7]
  Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bẩy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất.
  Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.
  Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch. [8]
  Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
  Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la.
  Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành. [9]
  Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
  Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường có những giống chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạt, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã.
  Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!
  Xá-Lợi-Phất! Oâng chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao?
  Vì cõi của đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi. [10]
  Xá-Lợi-Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí dụ như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung.
  Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
  Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
  CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG
  Xá-Lợi-Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?
  Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.
  Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà. [11]
  Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại đến nay, đã được mười kiếp.
  Xá-Lợi-Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ tát chúng cũng đông như thế.
  Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
  Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi cực lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.
  Trong đó có rất nhiều vị bực nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a-tăng-kỳ để nói thôi!
  Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó.
  Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ. [12]
  NHƠN HẠNH VÃNG SANH
  Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.
  Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn.
  Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó.
  Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. [13]
  Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.
  Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
  SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỔNG KHUYÊN TIN
  Xá-Lợi-Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Aâm Phật; Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".
  Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Nam, có đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".
  Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Tây, có đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".
  Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Aâm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".
  Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".
  Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm-Aâm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bửu-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Ta La-Thọ-Vương Phật, Bửu-Hoa Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này". [14]
  Xá-Lợi-Phất! Nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là kinh: Nhứt-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?
  Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.
  Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.
  Xá-Lợi-Phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về.
  Xá-Lợi-Phất! Cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.
  THUYẾT KINH BẤT KHÓ
  Xá-Lợi-Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời nầy: "Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này".
  Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó! [15]
  Đức Phật nói kinh này rồi, ngài Xá-Lợi-Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A-Tu-La, v..v.. nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ mà lui ra.
  PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *