4 Replies to “Tìm hiểu quả Dứa dại trị sỏi thận”

  1. Quả dứa rừng rất hiếm , nhiều lúc mình đi tìm không có , găp cây thì nhiều nhưng không có quả ! Ban lấy đươc bán cho mình môt mớ tri sỏi thân đi ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *