33 Replies to “THVL | Thế giới cổ tích – Tập 95: Vua tóc dài”

  1. Trời ơi! Tui bị thích công chúa rồi, chị Ngọc Lan đóng mấy vai đanh đá qúa hay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *