4 Replies to “Thú vị smart tv tích hợp tính năng tìm kiếm của Google”

  1. lại làm giàu cho nước ngoài, cả đất nước Việt Nam này đang làm giàu cho nước ngoài vì toàn dùng hàng nước ngoài, biết bao giờ mới thoát nghèo đây làm được bao nhiêu tiền thì đem cho nước ngoài hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *