28 Replies to “Thử loa phải mở bài này. Bass mềm mại”

  1. Loa điện tử mới lấy về… mở best tesk thử ngay bài of ad … mở lên thế là vào bão hành tiếp… a nhân viên chưa ra khỏi cổng lại phải chạy ngược lại 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *