thu hoạch xa lách với cải ngọt | rau sạch nhà trồng sau vươn nhàthu hoạch một ít xa lách với cải ngọt xanh tươi do tự mình trồng phía khu vươn sau nhà.
có ai thích rau sạch nhà mình xin hãy đăng ký ủng hộ kênh nhé để mình có đồng lực làm tiếp các video tiếp theo.
#RauSach #XaLach #CaiNgot

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *