thu hoạch xa lách, rau sạch an toàn | rau sạch nhà trồng sau vươn nhàthu hoạch xa lách được mình trồng sau vươn nhà. Rau sạch đảm bảo an toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. rau luôn xanh tươi được bón bằng phần chuồng ( phần bò, phần trâu) được ủ lên rồi bón để trồng rau.
#RauSach #XaLach #RauSachAnToan

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

3 Replies to “thu hoạch xa lách, rau sạch an toàn | rau sạch nhà trồng sau vươn nhà”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *