16 Replies to “THÔNG BÁO Hàng Về 20/12/2018. Amply Sansui – 9090DB ( Hoa Hậu – Ebay ) Tẩn Loa Nga – S90D. Lê Tê Phê”

  1. Nhìn thấy amply loa của bạn bán thật khó mà ngủ được không biết dùng từ ngữ nào quá dư có muốn điên thoại chắc cũng không dám nghĩ cao giá trị lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *