Thời cơ mới cho đầu tư CNTT tại Thừa Thiên Huế“KHÁC BIỆT, ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN”
Với quan điểm và tư duy đổi mới, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định quyết tâm khai thác lợi thế so sánh khác biệt của Tỉnh để thúc đẩy một cách mạnh mẽ phát triển công nghệ thông tin, đưa công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Qua đó, kêu gọi các doanh nghiệp, chuyên gia cùng đồng hành để thực hiện quyết tâm đó, vì lợi ích của tất cả các bên liên quan.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *