Thỉnh Linh Mô Đại Đức Thích Giác Thiện tham Phật, yết Tổ, tụng GiớiThỉnh Linh Mô Đại Đức Thích Giác Thiện tham Phật, yết Tổ, tụng Giới
HÒA THƯỢNG LUẬT SƯ : HT. VIỆN CHỦ CHÙA HUỆ NGHIÊM THÍCH MINH THÔNG
SÁM CHỦ : TT. THÍCH MINH NHƯ

Truy cập website :
Đăng kí nhận tin :
Niệm Phật Online :
Nghi lễ Phật Giáo :
Tủ Sách Phật Học :
#thichgiacthien #thichtrungnghia #chuatuquang #phat #nghilemiennam #Buddha

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/du-lich

2 Replies to “Thỉnh Linh Mô Đại Đức Thích Giác Thiện tham Phật, yết Tổ, tụng Giới”

 1. 🙏A MI TA BHA 🙏A MI ĐÀ PHẬT👃👃👃👃👃👃👃👃👃

  Giác tánh siêu phàm sanh Cực Lạc
  Thiện tâm phổ độ khắp Sa Bà
  Tái lai thế gian hoằng chánh pháp
  Cứu khổ muôn loài vượt sông mê

  ✍Chân thành cúng dường Giác linh Cố Đại đức THÍCH GIÁC THIỆN 4 câu pháp kệ phía trước

  Nguyện Đức A MI ĐÀ PHẬT tiếp dẫn Pháp lữ sớm vãng sanh về cõi nước trang nghiêm Cực Lạc

  Nếu có nguyện độ sanh mong bạn hiền trở lại thế giới Sa Bà phổ độ hết thảy chúng sanh hàm linh vạn vật🙏

 2. Dù thật dù hư
  Dù chân hay ngụy
  Vô thường chi phối
  Ba cõi bất an
  Duyên trần đã mãn
  Thiện ác phân minh
  Nguyện kiếp lai sinh
  Bờ cao thẳng tấp
  Cảm ơn lầm lỗi
  Cảm ơn thắng đức
  Mỗi mặt lợi riêng
  Tùy tâm mà hiện.
  A Mi Đà Phật
  A Mi Đà Phật
  A Mi Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *