Thi biên đạo Múa trẻ 2019 | Múa Việt Nam | Múa dân gian đẹp | Múa Nét Quê | Múa dân tộc .Thi biên đạo múa trẻ 2019
Tác phẩm: Nét Quê
Âm nhạc: Nguyễn Thành Nam
Biên đạo: Phạm Đắc Hải
Biểu diễn: Ngọc khuê. Thuỳ Dung .
Hoa Thanh . Hoa Phượng. Hoàng Diệp

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

5 Replies to “Thi biên đạo Múa trẻ 2019 | Múa Việt Nam | Múa dân gian đẹp | Múa Nét Quê | Múa dân tộc .”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *