Thảo Luận Về Cách Nào Để Thực Hiện “Hội Quán Vệ Tinh” Làm Truyền Thông 24/24. 22/11/2019, P2.Kính Chào Quý Vị và Các Bạn!

Hội Nghị Diên Hồng xin giới thiệu đến Quý Vị và Các Bạn mục đích và hoạt động của kênh HNDH. Thứ nhất là Tổ Chức Biểu Tình Trên Mạng Youtube Để Chống Formosa Xã Thải Độc Trên Đất Nước Việt Nam. Thứ hai là xây dựng lực lượng để đấu tranh cho đồng bào Việt Nam được nhân quyền, tự do dân chủ, và công bằng bác ái. Sự hoạt động của HNDH không dựa trên một đảng phái hay tổ chức nào khác. Kêu gọi sự đoàn kết để tập trung lực lượng xuống đường tổng biểu tình đòi quyền làm người mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi người trên Trái Đất này. Chân thành cảm ơn sự đóng góp của Quý Vị và Các Bạn.

Hội Nghị Diên Hồng.

Mọi liên lạc kính xin Quý Vị và Các Bạn gởi thư về: email: tigerthai90@gmail.com.

Địa Chỉ Facebook:

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *