4 Replies to “Thành quả sửa amply Sansui 9090DB”

  1. Add cho mình hỏi ,mình có con Amply Sony cua nhật hát lúc là báo protect ko hát nữa,tắt lúc lai hát tiếp là bị sao ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *